Luchtbescherming

Wat moet ik doen in dit geval?

Luchtbescherming Een boekje dat iedereen met historische belangstelling eens in moet kijken.
Het is in 1938 geschreven door Dr. J. Sanders, hierin bijgestaan door A.H. van Leeuwen en W.G. Bezemer. De heren waren respectievelijk voorzitter van de propagandacommissie, technisch adviseur en lid van het hoofdbestuur van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming. De voorwoord is geschreven door P.C.A. van Lith, Oud Directeur Binnenlandsch Bestuur N.O.-I, Voorzitter Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming.
Respectabele namen van mannen die in het licht van de naderende oorlog hun best doen om het Nederlandse volk een handleiding mee te geven hoe men zich het beste kan beschermen tegen mogelijke aanvallen met diverse soorten bommen en strijdgassen.

De heer van Lith omschrijft de inhoud als een soort catechismus voor luchtbescherming. Ik citeer :”De catechetische vorm van vraag en antwoord heeft inderdaad veel aantrekkelijks. Ik zou zelfs zeggen: geen beter middel, om de noodige parate kennis er bij den weetgierige lezer in te hameren dan juist deze methode”.

schuilkelderIn onze moderne tijd met kruisraketten en atoombommen zijn deze adviezen natuurlijk zinloos maar het is interessant om al lezende te ontdekken dat besproken beschermings-middelen binnen Zon & Schild toegepast werden. De ouderen onder ons kunnen zich de schuilkelders tussen Hebron en Klassepaviljoen nog herinneren die opgetrokken waren naar het model zoals in dit boekje omschreven. Rond 1980 gesloopt om plaats te maken voor een parkeerplaats. In ons museum is nog een gasmasker te bewonderen en zelfs een helm van de Bescherming Bevolking.

Omdat er meer documentatie over Zon & Schild tijdens de oorlogsjaren aanwezig is zullen we hier nog wel eens met een apart thema op terugkomen.

D.G.