Cursus ziekenverpleging

Drie jaar na mijn geboortejaar werd de derde druk uitgegeven van de door G. Rompes  geschreven cursus ziekenverpleging.De uitgever was J.H. de Bussy te Amsterdam.
Daarin vinden we richtlijnen die nu nog veel sterker gelden, maar ook in onze ogen “ouderwets” aandoende terminologie voor de geesteszieken, zoals ze toen genoemd werden.
Cursus ziekenverplegingDe cursus lijkt wel een soort catechismus. Hij is gesteld in een vraag en antwoord modus. Ik citeer:
Vraag 649: Waarop moet een verpleger/ster op de interne ziekenzaal letten?
Antwoord: Op reinheid en netheid, zoowel van zichzelf als van de zaal en de gebruiksvoorwerpen die in de ziekenzaal noodig zijn.

Heeft u ook gelezen dat de mobiele telefoons van de artsen waarschijnlijk al die resistente bacteriën door het ziekenhuis verspreiden?

Vraag 650: Waar moet de verpleger/ster bij zichzelf voor zorgen?
Antwoord: De verpleger/ster maakt op den patiënt een aangenamen indruk door steeds in helder kostuum op zaal te verschijnen. Men zorge dat de haren netjes gekamd, nagels kort geknipt (zonder rouwrandjes), handen goed schoon zijn en de schoenen netjes gepoetst.

Vraag 652: Wat moet de verpleger/ster achterwege laten?
Antwoord: Het dragen van ringen en armbandhorloges, daar men de patiënten niet goed kan helpen zonder hen hiermede af en toe te bezeren.

En dan voor ons vakgebied:
Vraag 683: Wat verstaan wij onder het begrip krankzinnigheid?
Krankzinnigheid is een toestand, waarin patiënt gevaarlijk of hinderlijk zoowel voor zichzelf als voor zijn omgeving kan zijn.

Vraag 685: Hoe kan krankzinnigheid ontstaan? (er staat als opmerking bij dat praedispositie aanleg is).
Antwoord: Krankzinnigheid kan ontstaan door inwendige en uitwendige oorzaken.

  • Inwendige oorzaken zijn:
    A. Persoonlijke.
    B. Algemeene predispositie (degeneratieteekenen)
  • Uitwendige oorzaken:
    A. Geestelijke oorzaken (zorg, kommer, acute emoties, ongelukkig huwelijksleven en psychische infectie).
    B. Lichamelijke oorzaken: vergiftiging, trauma, acute en chronische infecteiziekten (b.v. influenza en lues).

Nieuwsgierig geworden naar de verdere inhoud van het cursusboekje? Kom zie het in onze bibliotheek.

W.N.