Nieuws

Nieuwe en ontwikkelingen rondom Museum Grombaard.

Als museumcommissie willen jullie graag op de hoogte brengen van het laatste nieuws rondom Museum Grombaard. Zoals al eerder vermeld zal het museum in zijn huidige vorm ophouden te bestaan. Wel zijn we nog steeds in overleg met de Raad van Bestuur van GGz centraal om te komen tot een archiefkamer waar we een plek kunnen vinden voor documentatiedocumentatie, foto, audio en videomateriaal.  De Raad van Bestuur staat in principe positief tegenover onze wens maar echte zekerheid hebben we nog niet. Ook is het afwachten hoeveel kubieke meter we bij een positief besluit kunnen verkrijgen. In de huidige ruimte zullen wij dit jaar maar ook nog in 2025 blijven zitten. Wel zijn we al druk met het vinden van een goede bestemming voor overtollig materiaal. Zo hebben we allemaal een en ander bijgedragen aan de Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit op Urk. Het Trefpunt Medische Geschiedenis, ook op Urk, heeft al een deel van onze boeken kunnen ophalen.

Verder zijn we bezig met het organiseren van een “Fancy Fair”. Daarvoor  hebben we drie dagen gepland tw woensdag 29 mei, donderdag 30 mei en zaterdag 1 juni 2024. We hopen dan veel van ons overtollige spullen te kunnen verkopen. Delen zullen we direct kunnen verkopen, maar een deel van bijzondere en waardevolle objecten zal bij opbod verkocht worden. Wat zullen er allemaal te koop zijn? Ziekenhuisbed, nachtkastje, medische instrumenten, medische boeken, anatomische- en bijbelse wandplaten, werktafels, meubilair, kerkbank met katheder, psalmenbord, diverse klokken, harmonium, oude uniformen en nog vele andere objecten.

  De opbrengst van de “Fancy Fair” zal naar het goede doel gaan, we denken dan aan het fonds voor patiënten van GGz Centraal en de Stichting Mind. MIND is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie die zich sterk maakt voor een psychisch gezonder Nederland en een stem geeft aan alle mensen met (beginnende) lichamelijke klachten en hun naasten. Kortom een ​​bezoek aan deze “Fancy Fair” is de moeite waard. Zo kunnen jullie als (oud) werknemers nog een leuk souvenir verkrijgbaar van Zon en Schild en wordt de opbrengst welbesteed.

Vanaf 1 juni 2024 zal het museum gesloten zijn in de hoop dat we de meeste objecten kwijt zullen zijn. Wel blijven we dan verder nog doorgaan als info-en documentatiecentrum.

Oproep . Wij zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen met de verdere organisatie van de “Fancy Fair”. Dat mag voor meerdere dagen, maar ook één dag is al heel mooi. Je kunt je opgeven per e-mail door  Ben Kok  van Wiebe Buwalda .
Mocht de link niet werken kijk dan voor het emailadres in de zijbalk.

Vrijwilligers gezocht!

Als vrijwilligers van het museum zijn we voortdurend bezig met het verder vormgeven van het museum. We komen graag in contact met voormalige medewerkers van patiënten die verhalen hebben die de geschiedenis kunnen verhelderen of verlevendigen. We streven naar een museum na dat niet statisch is, maar zich blijft vernieuwen.

Hongerwinter

Een artikel van Jos van Manen over de laatste periode van WOII. Je vindt dit artikel in het menu onder ” Het verleden “.