Ik ben Fré Colenbrander

In het voorjaar van 1968 ben ik hier verder gegaan met mijn opleiding tot psychiatrischverpleegkundige (B opleiding)! Ik was in 1967 de opleiding gestart met de vooropleiding in het psychiatrisch centrum “Het Groot Graffel” te Warnsveld.

Mijn eerste werkplek op “Zon & Schild en Hebron” was paviljoen “Larixhof” waar zuster Kant als hoofdzuster de scepter zwaaide en dat deed ze met ijzeren hand!

Ik kwam in een leuke groep, waar ik nog een aantal mensen van herinner, o.a. mijn huidige vrouw Gerrie Deijk leerde ik daar kennen, wij hebben ons verloofd op 23 november 1968 en zijn toen 23 april 1969 getrouwd!

Zuster Hoiting, hoofd opleiding die van iedereen wist of ze een relatie hadden met een collega, heeft ons nog gecomplimenteerd met het feit dat zij onze relatie nooit heeft opgemerkt!

Na paviljoen “Larixhof” werd ik overgeplaatst naar paviljoen “Dennenrust” waar broeder Pals de scepter zwaaide.

In 1970 werd onze zoon geboren en in december 1970 heb ik mijn B opleiding met een diploma afgesloten.

Een aantal jaren later, na diverse opleidingen heb ik tot mijn pensionering (maart 2003) gewerkt als ambulanceverpleegkundige bij de GG&GD te Amersfoort, in deze functie kwam ik ook regelmatig op het terrein van “Zon & Schild” om nieuwe opnames te brengen of overplaatsingen te doen.

Al met al kan ik terugkijken op een leuke periode dat ik hier mocht/heb kunnen werken.