In gesprek met…..

De pagina’s onder dit menuonderdeel worden gevuld met verhalen van medewerkers en vooral, als we ze kunnen vinden, met oud-medewerkers van het eerste uur. Een paar hebben we al gevonden, twee dames die in de oorlogsdagen als leerling verpleegster binnen Zon & Schild werkzaam waren. Binnenkort, als hun verhalen op schrift zijn gezet kunt u de belevenissen van beide dames op deze pagina lezen.

De primeur is echter voor mevrouw Wolfsen-Vermeer die geïnterviewd wordt door Hans den Boer. Zij was werkzaam op Zon & Schild van 1954 tot 1959.