Home

Grombaard en het Coronavirus

Ter bescherming van onze vrijwilligers en bezoekers, die veelal in de risicogroep vallen, hebben we gemeend ons museum te sluiten tot en met 31 juni 2020.

We volgen hiermee de richtlijnen die de overheid adviseert.