Home

Voor het laatste nieuws over Museum Grombaard klik in het menu op “Nieuws”.

Mededeling van de Museumcommissie Grombaard.

Veel van jullie kennen het Museum Grombaard gevestigd op de 2e etage van Berkenrode en ook weten velen van jullie dat het museum daar zal moeten verdwijnen.

Dat heeft te maken met de verkoop van ongeveer 2/3 van het Zon en Schild terrein ten behoeve van woningbouw. Daarnaast heeft Zon en Schild ook aangegeven dat er in de toekomst geen financiën meer beschikbaar zullen zijn voor het museum.

Wel hebben wij van onze kant het voorstel gedaan om in het toekomstige nieuwe hoofdgebouw (het oude Hebron) een kleine ruimte te krijgen voor archief van documenten, boeken en beeldmateriaal). Daarnaast wordt er gekeken naar mogelijkheden om op verschillende plekken vitrinekasten te realiseren met voorwerpen die wat zeggen over de geschiedenis van de psychiatrie.

Op dit moment is nog onduidelijk wat er mogelijk zal zijn. We hopen in de tweede helft van dit jaar meer duidelijkheid te krijgen. Als museumcommissie hebben we dan ook besloten om onze werkzaamheden voorlopig op te schorten en te wachten tot we meer duidelijkheid hebben over wat ons te doen staat.

Wel blijven we op aanvraag open voor bezoek. Je kunt een bezoek melden door een mail te sturen naar de hiernaast aangegeven personen.

Vriendelijke groet,
De Museumcommissie.